Był Plus Jest Minus

Raport z pierwszego półrocza rządu Donalda Tuska

Pół roku to wystarczający okres, aby oddzielić skutki działań poprzedników od tych prowadzonych przez nową koalicję. Pozwala to na rzetelną ocenę wpływu polityki obecnego rządu na sytuację kraju i obywateli.

Zespół Pracy dla Polski pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego intensywnie pracował nad oceną działań nowego rządu. Wyniki ich pracy są miażdżące i zostały zaprezentowane w specjalnym raporcie, który jest już dostępny do pobrania i samodzielnej oceny.

Raport szczegółowo przedstawia stan Polski i Polaków w kluczowych obszarach działalności państwa, w tym:

Raport ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami polityki obecnej ekipy rządzącej, które mogą wpłynąć na jakość życia polskich rodzin w najbliższej przyszłości. Przedstawia również, jakie skutki może mieć kontynuacja ich polityki dla przyszłych pokoleń.

Zapraszamy do pobrania raportu i samodzielnej oceny sytuacji Polski po sześciu miesiącach rządów polityków, których naczelnym hasłem była „zmiana”.