Raport

Dowiedz się więcej

Dołącz

Podziel się swoimi opiniami

Nasze wartości

Jesteśmy ludźmi, którzy chcą dla Polski najlepiej

Chcemy dla Polski jak najlepiej i prezentujemy naszą wizję naszej Ojczyzny.

Zespół Pracy dla Polski został stworzony, aby analizować, dyskutować i proponować konkretne rozwiązania dla dobra Polek i Polaków. Pracom zespołu przewodniczy Mateusz Morawiecki.

Wyznaczamy cele i je realizujemy. Dlatego mamy konkretny plan na podejmowane wyzwania problemowe. Zapraszamy wszystkich do angażowania się w obszarach bliskich Waszemu sercu.

Wspólnie pracujmy dla Polski.

Pierwsze priorytety

Kluczowe wyzwania problemowe

Przyszłość CPK

Dlaczego jest tak ważna ta inwestycja dla Polski?

Dalszy rozwój infrastruktury

Konieczne jest dalsze rozwijanie infrastruktury,

Obszary

Zdefiniowaliśmy 11 obszarów szczególnie istotnych dla kraju, obejmując m.in. kwestie społeczne, bezpieczeństwo oraz stan finansów publicznych. Naszym celem jest formułowanie wszechstronnych propozycji oraz pokazanie jak skutecznie kierować państwem.
{"cpt":"service","style":"1","columns":"2","show":2,"order":"ASC","orderby":"DESC"}
{"cpt":"service","style":"1","columns":"4","show":4,"order":"DESC","orderby":"DESC"}

Organizacja naszej pracy

Wyznaczamy cele i je realizujemy. Dlatego mamy konkretny plan na schemat prac. Zapraszamy wszystkich do angażowania się w obszarach bliskich Waszemu sercu. Wspólnie pracujmy dla Polski.
1. Otwarcie tematu
realtime

1. Otwarcie tematu

Start pracy

Pierwsze spotkanie problemowe zespołu

Zawsze pierwszym krokiem pracy zespołu będzie pierwsze spotkanie otwierające problem i nadające kierunek pracy w obszarze.

  • wyznaczenie kluczowych wyzwań i problemów
  • wybór podobszarów do dokładnej analizy
  • ustalenie harmonogramu prac
2. Prace zespołu i konsultacje
realtime

2. Prace zespołu i konsultacje

Praca obszarowa

Aktywne prace zespołu obszarowego

Najważniejszy etap pracy już roboczej w ramach zespołu eksperckiego z danego obszaru. Efektem tych prac będą przedstawione wnioski i rekomendacje.
  • dokładna analiza zagadnienia problemowego
  • konsultacje i zbieranie opinii
  • opracowanie wniosków i rekomendacji
3. Przedstawienie raportu i wniosków
realtime

3. Przedstawienie raportu i wniosków

Wyniki pracy

Podzielenie się wnioskami i rekomendacjami

Po zakończonej pracy przedstawimy opinii publicznej wnioski oraz rekomendacje.

  • przedstawienie wniosków z analizy
  • konkretne propozycje rozwiązania problemu
  • konkretne projekty ustaw zgłoszone do Sejmu RP

Podziel się opinią

Do dyskusji i współpracy zapraszamy wszystkich, którym bliskie są sprawy Polski.
Jeżeli masz przemyślenia w danym obszarze – koniecznie dołącz do rozmów.
Wspólnie stwórzmy odpowiedzialną politykę kierowania państwem.

Strona glowna