Wśród uczestników debaty o stanie finansów publicznych był Konrad Banecki, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Ważnym elementem polskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa.
Państwo powinno dążyć do wspierania tego sektora.
Konrad Banecki
Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Reprezentuję polskich pracodawców, w dużej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa. Niektóre rozwiązania dotyczące kosztów pracy są szczególnie dotkliwe zwłaszcza dla tych przedsiębiorstw. Często miały one zbyt mało czasu na dostosowywanie się do zachodzących zmian.


W innych krajach, choćby w Niemczech, wprowadzano rozwiązania podnoszące płacę minimalną. Jednak zawsze przy tej okazji niemieccy politycy podejmowali dialog z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Ustalano odpowiednie vacatio legis dla wprowadzenia nowych regulacji. Tak, aby firmy mogły się odpowiednio przygotować.


Według niektórych opracowań sektor MŚP w Polsce jest za bardzo rozwinięty. Niektórzy sugerują, że powinien zostać zmniejszony, choć nikt nie mówi jasno, dlaczego i o ile. Tymczasem choćby Amerykanie w różnych analizach wskazują, że sektor małych firm jest jednym z najważniejszych narzędzi ekonomicznych, jakimi dysponują. Pamiętajmy, że te przedsiębiorstwa pełnią bardzo ważną rolę społeczną. Tworzą klasę średnią, a także są istotnym elementem społeczności lokalnych. Musimy myśleć o tym, jak umacniać ten sektor. Nie warto narzucać mu swoistego paradygmatu dynamicznego rozwoju.


Finanse publiczne. Stan i wyzwania.

Debata organizowana przez Zespół Pracy dla Polski

Dołącz do debaty

Email

kontakt@dlapolski.pis.org.pl

Jeśli los Polski leży Ci na sercu i masz własne pomysły na poprawę warunków życia Polaków, serdecznie zachęcamy do podzielenia się nimi z nami.

Napisz do nas jeżeli:

  • Masz pomysł w jakim obszarze powinna być zorganizowana debata.
  • Chcesz dostawać zaproszenia na debaty.
  • Chcesz być prelegentem na naszych debatach. W takim przypadku koniecznie dołącz materiały o sobie.
  • Masz inne wnioski i pomysły, którymi chcesz się z nami podzielić.