Zgodnie z zapowiedzią odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Pracy dla Polski. Tematem była przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spotkanie otworzył Prezes Jarosław Kaczyński, a pracom Zespołu przewodniczył Mateusz Morawiecki.