„Położenie Polski w Europie Środkowo-Wschodniej to dla nas zarówno zagrożenie jak i szansa. Z czego wynika ta szansa? Z przecinania się istotnych szlaków komunikacyjnych i handlowych właśnie w naszym regionie”

„Według szacunków dziś Polska potrzebuje inwestycji infrastrukturalnych, ale także choćby tych z zakresu cyfryzacji, na kwotę około 650 miliardów euro. Tylko po to, by dorównać do poziomu państw Europy Zachodniej. Z tej puli 650 miliardów sama logistyka, czyli drogi, koleje i huby logistyczne to 350 miliardów euro. Przy czym wydatki na CPK do 2030 roku to ok. 40 miliardów euro. A więc około dziesięć procent całościowych potrzeb. Dziesięć procent przy tak istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i geopolitycznego”.

„Lotniska od zawsze miały istotny wpływ na rozwój cywilizacyjny państw europejskich. Dlatego myśląc o rozwoju, nie możemy odstępować od CPK. Centralny Port Komunikacyjny będzie stanowił tak o przewagach konkurencyjnych Polski jak i o przyszłości naszego kraju w ogóle”

Centralny Port Komunikacyjny

Pierwszy temat Zespołu Pracy dla Polski