„Zbudowanie kolei dużych prędkości podniesie jakość życia i komfort oraz zamożność obywateli. A jednym z głównych impulsów do rozwoju kolei dużych prędkości jest właśnie projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

„Jednym z kryteriów rozwoju zamożności obywateli jest kryterium związane z częstotliwością ich podróży. W 2022 roku na jednego obywatela przypadało średnio 8,8 podróży w skali roku. To plasowało nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Podczas gdy przodowały silne duże gospodarki Europejskie takie jak Francja, Niemcy, czy Hiszpania. W Niemczech tej wskaźnik to ponad 30, średnia europejska to ponad 20, a sąsiadująca z nami Słowacja posiada ów wskaźnik na poziomie 18”.

„Rozwój sieci transportowej wspiera przedsiębiorczość i zwiększa możliwości bogacenia się wśród obywateli. Dostępność szybkiego transportu jest możliwa poprzez budowę kolei dużych prędkości. Ta kolej będzie się przyczyniać do rozwoju możliwości ekonomicznych Polaków. Szacuje się, że wzrost mobilności wpłynie pozytywnie na wzrost polskiego PKB. Mówimy tu nawet o 2 proc. w skali roku”.

Czesław Warcewicz

Ekonomista, menedżer i specjalista w zakresie transportu i zarządzania. Od lipca 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”.

Centralny Port Komunikacyjny

Pierwszy temat Zespołu Pracy dla Polski