– Jako akademicy powinniśmy zawsze angażować się w projekty rozwojowe ważne dla Polski. Dlatego przyjąłem zaproszenie do tego zespołu. Mam przeświadczenie, że eksperci powinni angażować się w projekty istotne dla naszego kraju – podkreślił dr Artur Bartoszewicz, reprezentujący środowisko naukowe.

„Projekty takie jak Centralny Port Komunikacyjny wymagają świadomości społecznej i wiedzy co do tego jak istotne są to inwestycje. Jak istotne jest realizowanie gospodarczego narodowego interesu”

„Wszystkie wielkie projekty strategiczne w dużych krajach europejskich łączą ludzi. Ludzie mają świadomość, że pewne sprawy są dla nich wspólne, że służą ogółowi. Tymczasem w Polsce Centralny Port Komunikacyjny stał się powodem dla wielu do walki politycznej, wręcz plemiennej. To postawa niezrozumiała i niewłaściwa” .

„Patrząc na projekt, którym jest Centralny Port Komunikacyjny, należy patrzeć na niego wieloaspektowo. Nie tylko na kwestie czysto finansowe. Choć te są bardzo wymierne. Taki projekt to ogromne wpływy budżetowe zarówno z ceł jak i z podatku VAT. To projekt, który ma szansę zwrócić się na przestrzeni dwunastu lat, co jest bardzo dobrą perspektywą inwestycyjną”

„W kontekście CPK liczy się nie tylko aspekt pasażerski. Niezwykle istotny jest także aspekt cargo. Dziś jesteśmy w stanie pozyskać i zarządzać ok. 1 proc. europejskiego cargo. Natomiast dzięki CPK możemy tę liczby pomnożyć nawet przez dwadzieścia. To wielka szansa”.

Centralny Port Komunikacyjny

Pierwszy temat Zespołu Pracy dla Polski