„Można powiedzieć, że ceny energii to matka wszystkich cen. Przedsiębiorcy wiedzą najlepiej, że to kluczowy składnik struktury kosztów. Także polskie gospodarstwa domowe wiedzą, jak ważne są ceny energii.” – podkreślił Mateusz Morawiecki, przewodniczący Zespołu Pracy dla Polski. Drugim tematem nad którym pochylił się zespół były Tarcze Antyinflacyjne.

“Skąd wziął się problem związany z kosztami energii? Cofnijmy się do 2021 roku. To właśnie wtedy w wyniku szantażu energetycznego Rosji ceny różnych nośników energii wzrosły, a wraz z nimi ceny energii elektrycznej itp. Jak nasz rząd podszedł do rozwiązania tamtego problemu? Od początku wiedzieliśmy, że musimy podjąć działania chroniące Polaków, że trzeba postawić tarcze, które wspomogą przedsiębiorców i polskie rodziny. Dzięki Tarczy Solidarnościowej, którą wdrożyliśmy zaraz po rozpoczęciu kryzysu większość gospodarstw domowych nie odczuła skutków kryzysu.”
Mateusz Morawiecki – przewodniczący Zespołu Pracy dla Polski

„Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że tarcza chroniąca Polaków przed wzrostem cen energii będzie obowiązywała do końca czerwca. Czemu właśnie do końca czerwca? Cóż, wystarczy spojrzeć na kalendarz wyborczy… Nasza propozycja jest jasna. Proponujemy, by przedłużyć tarczę do końca roku.”

„Rząd już dziś powinien rozpocząć konsultacje dotyczące tego, jaki wpływ na polskich przedsiębiorców będzie mieć wzrost cen energii.”

„Według naszych obliczeń usunięcie tarczy skutkowałoby średnim wzrostem cen energii dla gospodarstw domowych o ok. 65 proc. Z kolei przeciętne polskie gospodarstwo rolne może zapłacić rocznie nawet 2000 zł więcej za prąd. Tak się stanie, jeżeli rząd nie wysłucha naszego apelu i nie utrzyma tarczy energetycznej.”

„Kolejna kwestia związana z inną tarczą to zerowy VAT na żywność. Apelujemy do rządu, by przedłużyć funkcjonowanie zerowego VAT przynajmniej do końca tego roku.”

„Do rządzenia państwem można podejść na dwa sposoby. Jednym jest administrowanie, drugim branie na siebie autentycznej odpowiedzialności. W pierwszym przypadku można powiedzieć: trudno, czas funkcjonowania tarcz chroniących obywateli się skończył. Ale rządy odpowiedzialne to aktywna rola państwa.”

„Nie pozwólmy na to, by doktryna tarcz została dziś zastąpiona przez doktrynę szoku.”

Tarcze Antyinflacyjne

Drugi temat Zespołu Pracy dla Polski