„Wzrost cen energii był jednym z czynników, który znacząco wpłynął na poziom inflacji w latach 2021-2022. Dotyczyło to nie tylko gospodarki polskiej, ale także gospodarek wielu krajów Unii Europejskiej, w tym krajów należących do strefy euro.”

„Dzisiaj, na początku 2024 roku mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Po pierwsze, z ustabilizowaniem ceny gazu na poziomie między 20 a 30 euro za megawatogodzinę. Ustabilizowała się także cena węgla kamiennego.

„To, co w znaczący sposób wpływa na korzystne kształtowanie się cen energii, to dostępność energii odnawialnej. Mowa tu o energetyce jądrowej, ale także np. o elektrowniach wodnych. W krajach, w których ważną część miksu energetycznego stanowią OZE, ceny kształtują się o wiele korzystniej. Przykładem takiego kraju A.D. 2023 jest choćby Szwecja”

„Dziś funkcjonujące tarcze stanowią znaczący czynnik pomagający w walce z inflacją. Jest to prosty i skuteczny czynnik dezinflacyjny. Co się wydarzy po zniesieniu tarcz? Prognozuję wzrost inflacji CPI o ok. 2,5 pkt proc.”

Paweł Strączyński

Polski menadżer branży energetycznej i ekonomista. W latach 2020-2021 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Polskiej Grupie Energetycznej. Od 1 kwietnia do 21 lipca 2021 prezes zarządu Tauron Polska Energia. Od 5 sierpnia 2021 wiceprezes Banku Pekao SA.

Tarcze Antyinflacyjne

Drugi temat Zespołu Pracy dla Polski