Rewolucja komunikacyjna, impuls gospodarczy i magnes dla zagranicznych inwestorów. Takie m.in. korzyści Centralnego Portu Komunikacyjnego widzi Mateusz Morawiecki, który przewodniczy pracami Zespołu Pracy dla Polski.

“Chciałbym wymienić pięć najważniejszych wartości CPK. Po pierwsze, CPK to włączenie Polski do globalnego krwioobiegu gospodarczego. Po drugie, to rewolucja komunikacyjna – budowa osi logistycznych północ-południe w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po trzecie, to wielki bezpośredni impuls gospodarczy, który daje dodatkowe wpływy do budżetu (PIT, CIT, cła itp.), ale także magnes dla zagranicznych inwestorów. Po czwarte, CPK przyczyniać się będzie do budowy marki Polski. Świat dzięki tej inwestycji będzie mógł się dowiedzieć o naszych możliwościach i ambicjach. Po piąte, Centralny Port Komunikacyjny to kluczowy element naszego bezpieczeństwa. Dlatego powinien być realizowany przez obecny i przyszłe rządy”
Mateusz Morawiecki – przewodniczący Zespołu Pracy dla Polski

Podczas spotkania Przewodniczący Mateusz Morawiecki, podkreślił również:

„Kiedy rozpoczynaliśmy nasze działania w ramach rządów Prawa i Sprawiedliwości, jednym z głównych projektów był tak zwany Plan Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakładał on nowe rozwiązania i podejście do gospodarki. Jego nadrzędnym celem był rozwój zrównoważony. Taki, który służy wszystkim sektorom gospodarki. Wystarczy popatrzeć na wskaźniki gospodarcze z ostatnich lat takie jak eksport czy wzrost gospodarczy, by przekonać się, że tamten plan się powiódł. Był to też plan, który zakładał równomierny rozwój społeczny. Tamten plan udało się zrealizować i dlatego dziś ruszamy z kolejnym planem”

„Widzimy, że uwarunkowania się zmieniają. Żyjemy w czasach geopolitycznego i technologicznego przełomu. Dlatego musimy poszukiwać nowych dobrych ścieżek dla Polski tu i teraz. Chcemy przy tym, aby ten zespół był zespołem wolnej myśli, takiej, która dopuszcza różnorodne rozwiązania i idee. Chcemy wspólnie rozwijać refleksję nad Polską i naszym rozwojem społeczno-gospodarczym. Niech ta agora myśli służy wypracowywaniu rozwiązań dobrych dla Polski. Zapraszamy różne organizacje pozarządowe, ekspertów oraz polityków”.

„Dziś wchodzimy w nowy etap życia politycznego w naszej ojczyźnie. Chcemy proponować rozwiązania, które będą dobre dla Polaków”

„Wszystkie wielkie inwestycje w historii Polski wymagały pewnej ciągłości. My dziś właśnie o taką ciągłość apelujemy. CPK powinno zostać wyjęte z bieżącego sporu politycznego. Ostatnie kilkanaście lat pokazało, że Polska potrafi akumulować kapitał, nie tylko mobilizować go wewnątrz kraju, ale także wykorzystywać go w celu realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych. W kontekście CPK robiliśmy to samo i to powinno być kontynuowane”

Centralny Port Komunikacyjny

Pierwszy temat Zespołu Pracy dla Polski

Dowiedz się więcej