„W lutym 2022 roku wprowadzono tarczę, która obniżyła szereg obciążeń publicznych w związku z trendem wzrostowym inflacji. Między innymi dotyczyło to cen żywności. Tamta tarcza dotyczyła podstawowych produktów żywnościowych takich jak mięso i ryby, produkty mleczarskie, czy warzywa i owoce. Beneficjentami tarczy byli wszyscy, ale szczególnie pomagała ona Polakom mniej zamożnym.”

„Jeżeli uwzględnimy dane z 2023 roku, według których członek gospodarstwa domowego średnio wydawał 573 zł na artykuły spożywcze, zerowy podatek VAT na żywność przynosił oszczędność rzędu ok. 29 zł. Przy trzyosobowych gospodarstwach domowych to dawało oszczędność przekraczającą tysiąc złotych rocznie. Od momentu przyjęcia zerowej stawki VAT na żywność, uwzględniając szacunki do dnia dzisiejszego, w kieszeniach Polaków pozostało ok. 22 miliardy złotych.”

„Powrót do pięcioprocentowej stawki VAT na żywność doprowadzi do podniesienia inflacji o 0,9 pkt. proc. w 2024 roku. Dziś politycy obecnej koalicji rządzącej, jak Ryszard Petru, negują sens zerowego VAT na żywność. Tym samym jego usunięcie odbiłoby się jednoznacznie na stanie portfeli Polaków.”

Tarcze Antyinflacyjne

Drugi temat Zespołu Pracy dla Polski